Een goed geïsoleerd chalet leidt tot lagere stookkosten